Turnusleger

Noen ganger vil du få time hos en turnuslege. Dette er en lege som er ferdig med medisinstudiet, og har det siste halve året i allmennlegetjenesten før han/hun er ferdig utdannet lege. Turnuslegene er dyktige og samvittighetsfulle, og er under tett veiledning fra de andre legene. Du kan altså føle deg helt trygg når du kommer til en turnuslege.

Medisinstudenter

To ganger i året har vi medisinstudenter utplassert hos oss. Dette er studenter som er nesten ferdige med studiet sitt, og som har gode kunnskaper. Noen ganger vil studentene være til stede under legetimen, noen ganger snakker studenten med pasientene alene. Hvis du får time hos en medisinstudent vil han/hun alltid konferere med veilederen underveis.

Vi vil alltid spørre det først om det er greit at du snakker med en student, og du har full rett til å si nei. Men skal studentene bli gode leger er det viktig at de får mest mulig praksis. Vi håper derfor at flest mulig pasienter sier ja.

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Dine Blodprøver

Du kan logge deg inn på https://www.furstpasient.no/ for å kunne se dine egne blodprøver som har blitt tatt hos fastlegen.