Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Turnusleger

Noen ganger vil du få time hos en turnuslege. Dette er en lege som er ferdig med medisinstudiet, og har det siste halve året i allmennlegetjenesten før han/hun er ferdig utdannet lege. Turnuslegene er dyktige og samvittighetsfulle, og er under tett veiledning fra de andre legene. Du kan altså føle deg helt trygg når du kommer til en turnuslege

 

 

Medisinstudenter

To ganger i året hara vi medisinstudenter utplssert hos oss. Dette er studenter som er nesten ferdige med studiet sitt, og som har gode kunnskaper. Noen ganger vil studentene være til stede under legetimen, noen ganger snakker studenten med pasientene alene. Hvis du får time hos en medisinstudent vil han/hun alltid konferere med veildederen underveis.

Vi vil alltid spørre det først om det er greit at du snakker med en student, og du har full rett til å si nei. Men skal studentene bli gode leger er det viktig at de får mest mulig praksis. Vi håper derfor at flest mulig pasienter sier ja.