To frikort blir til ett. Godkjente egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt teller med i opptjeningen. Det kan også legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliterinsopphold og enkelte behandlingsreiser i utlandet.

EGENANDELSTAKET 2921 KR