Frikort for helsetjenester kommer i posten automatisk etter at du har betalt 2205 kroner i egenandeler.

Har du betalt for mye, blir dette tilbakebetalt automatisk.

HUSK Å REGISTRERE FRIKORTET NÅR DU HAR MOTTATT DET I POSTEN.